Möminlər
tam yəqinliklə
iman gətirər

Qəti iman insanın heç bir şübhə duymadan Allah`ın varlığına, təkliyinə, qiyamət gününə, cənnətə və cəhənnəmə iman gətirməsi deməkdir.

davamı
Möminlər
axirətə qəti
iman gətirirlər

Ölümlə birlikdə əbədi axirət həyatı - cənnət və cəhənnəm başlayacaq. Ölüm son deyil, sonsuz həyata keçid anıdır. Axirət Allah’ın bizə vəd etdiyi müjdədir.

davamı
Möminin vacib
bir xüsusiyyəti:
Qətiyyət

Qətiyyət Allah’ın Quranda xəbər verdiyi əxlaqi xüsusiyyətlərdən biridir. Peyğəmblərin və saleh möminlərin ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir.

davamı
Möminin digər
bir xüsusiyyəti:
Sədaqət

Möminlər Allah’a qarşı təslimiyyətli və sədaqətli olduqları üçün ən çətin anlarda belə ən uyğun qərarı verib, ona görə hərəkət edirlər.

davamı

Düşünən İnsan Jurnalı


Həyatın həqiqi mənşəyi: Yaradılış

Təkamül nəzəriyyəsi Çarlz Darvinin 1859-cu ildə nəşr etdiyi “Növlərin mənşəyi” adlı kitabı ilə birlikdə işıq üzü görmüşdü. Darvin iddia edirdi ki, canlıların və fərqli canlı növlərinin mənşəyi yalnız təsadüfi təbii müddətləolmuşdur. Yəni təkamül nəzəriyyəsi canlıları var edən bir Yaradıcının olmadığını, əksinə, təbiətin təsadüfən, məqsədsiz və şüursuz qarşılıqlı təsirlə ortaya çıxdığını irəli sürürdü (Darvinin bu nəzəriyyəsi, əslində, əvvəldən var olan naturalizm fəlsəfəsinə əsaslanırdı).

davamı

Maraqlı məlumatlar:

NECƏ NƏFƏS ALIRIQ? Heç vaxt nəfəs alıb-vermə nizamını tənzimləmirsiniz.


davamı


DƏNİZ SUYUNUN EKOSİSTEMƏ TƏSİRİ • Dəniz suyunun duzluluğu necə meydana gəlmişdir? • Dəniz suyunun duzluluq faizi nə üçün dəyişmir?


davamı


İLK TELEPATİK RABİTƏ HƏYATA KEÇİRİLDİ Elm adamları ayrı qitələrdəki iki siçanın beynini bir-birilə birləşdirib.


davamı


FRAKTAL HƏNDƏSƏ Fraktal həndəsə Uca Allah’ın qüsursuz nizamını və sonsuz elmini necə göstərir?


davamı


ZÜLAL SİNTEZİ Canlılar üçün həyati əhəmiyyətə malik olan zülallar hüceyrənin içində dünyadakı heç bir sistemlə müqayisə edilməyəcək qədər kompleks, nizamlı və qüsursuz sistemlə hasil edilirlər.

davamı

İman həqiqətləri

qurbaga

Yataraq həyatda qalan canlılar
Əlbəttə, bu canlıların qış yuxusuna getməzdən əvvəl xüsusi sistemlə hazırlıq görməsi Yaradıcının ilhamı ilə baş verir.

davamı
dnt

Möhtəşəm yaradılış möcüzəsi: DNT
Təxminən 100 trilyon hüceyrəmiz var. Bu hüceyrələrin hər birində bir DNT molekulu var.

davamı
atmosfer

Atmosferin həyat üçün uyğunluğu
Yer kürəsi həyat üçün lazımi temperatura, kütləyə və xüsusi qalxanlara malikdir.

davamı
xlorofil

Yaşıl möcüzə: “Xlorofil”
Yarpaqlardakı xlorofil molekulları saniyənin on milyonda biri qədər müddət ərzində hərəkətə keçir və möhtəşəm işlər görür.

davamı